Is het verplicht om in je blootje te lopen?

Blootlopen verplicht stellen gaat misschien wat ver, maar dat je bloot bent op een naturistenlocatie is vanzelfsprekend. Bezoekers doen er verstandig aan zich hierin te verdiepen en de intenties van het naturisme te respecteren. Er zijn terreinen en campings die blootlopen voorschrijven indien de temperatuur dat toelaat en daar is natuurlijk wat voor te zeggen. Men bevindt zich niet voor niets op een naturistencamping of -terrein, dus ben je bloot. Veel naturistencampings en -terreinen stellen bloot in het zwembad verplicht om dit te stimuleren. Elders in deze FAQ wordt aan dit onderwerp nog meer aandacht besteed.

Jongeren die in de pubertijd zijn willen vaak (als ze onder jongeren zijn) niet meer blootlopen. Dit wordt over het algemeen getolereerd (men houdt ook rekening met de seksuele beleving van jongeren), maar dat is lang niet altijd zo. Ouderen hebben hier nogal eens moeite mee: als iedereen blootloopt en een aantal personen niet, dan kan dat de verhoudingen onderling verstoren.

Jongeren laten zich beïnvloeden door de groep. Als de meerderheid bloot is, volgt men meestal vanzelf. E.e.a. is afhankelijk van het weer, samenstelling van de groep, soort terrein en vereniging, enz. Ook als ze ouder worden (en zelf kinderen krijgen) zie je vaak dat ze er weer van genieten om bloot te zijn en dat de kleren vanzelf weer uit gaan. Als men verbrand is wordt meestal een t-shirt aangetrokken en de vrouwen dragen een slipje als zij ongesteld zijn.