Wat zegt de wet over het toestaan van naturisme?

Het in de praktijk brengen van naturisme is bij de wet geregeld. De Nederlandse wet zegt het volgende:
Artikel 430a, Wetboek van Strafrecht:

“Hij die zich buiten een door de gemeenteraad als geschikt voor ongeklede openbare recreatie aangewezen plaats ongekleed bevindt, op of aan een voor het openbaar verkeer bestemde plaats die voor ongeklede recreatie niet geschikt is, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.”

Dat betekent in de praktijk dat naturisme en naaktrecreatie toegestaan zijn op elke plaats die daarvoor geschikt is. Dit geldt voor stille strandgedeelten en gebieden waarin naaktrecreatie door de ligging vanzelfsprekend is. Helaas zijn agenten, toezichthouders en beheerders van recreatieschappen in de praktijk slecht van artikel 430a op de hoogte, waardoor het voor kan komen dat u ten onrechte wordt bekeurd. U doet er dan goed aan het artikel op zak te hebben en de agent bij een eventuele confrontatie te tonen. Mocht u bekeurd worden; betaal de bekeuring niet en schakel direct de NFN in om u bij een eventuele rechtszitting terzijde te staan. Rechtszaken zult u door de bestaande jurisprudentie over het algemeen altijd winnen, mits aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 430a is voldaan.